Hvordan kan mitt medlemskap i NLH være din trygghet?

Jeg kan med stolthet si at jeg er medlem i utøverorganisasjonen NLH – det er en sikkerhet både for deg som pasient og for meg som din terapeut. Du skal føle deg trygg som pasient hos meg.

 

Hva er en Homøopraktiker?

NLH – Norges Landsforbund av Homøopraktikere, er et bransjeforbund som samler de viktigste faggruppene innen alternativ medisin. Organisasjonen stiller blant annet fagkrav og retningslinjer ved medlemsskap, og har et eget etisk råd og klagenemd for pasienter. De er godkjent av Helsedirektoratet, og som medlem er jeg også oppført i Alternativregisteret i Brønnøysund.

Å være en homøopraktiker betyr at jeg er en allmenn praktiserende alternativ terapeut som tilbyr flere terapiformer. Mitt hovedfagfelt er massasje. Som medlem følger jeg deres reningslinjer og vedtekter for seriøs utøvelse i fagfeltet. De setter fagkrav for å sikre at terapeutene har tilstrekkelig kompensanse, og fungere som kontaktledd overfor helsemyndigheter i forhold til lover og bransjens plass og utvikling i samfunnet,

Hva vil det i praksis bety for deg?

Mitt medlemsskap i NLH  betyr at du kan føle deg trygg på at jeg:

  • – følger organisasjonens retningslinjer for utøvelse av praksis
  • – oppfyller deres fagkrav innen fagfeltet
  • – er underlagt lover og regler om blant annet alternativ behandling og markedsføring.
  • – er tilknyttet en kollektiv ansvarsforsikring
  • – plikter å tilegne meg faglige oppdateringer
  • – vedlikeholder min faglige kompetanse og kunnskaper
  • – holder meg orientert om gjeldende lovverk
  • – og vil gjøre mitt beste for at du skal få den opplevelsen og behandlingen du fortjener

 

Min erfaring og samarbeid – dine fordeler

Jeg hadde min grunnutdannelse som Fysikalsk Aromaterapeut. Ettersom tiden har gått, har jeg deltatt på flere mindre kurs og utdannelser for å bygge opp kompetansen. Som et ledd i å bli medlem i NLH, fullførte jeg Grunnfag Medisin (Anatomi, fysiologi og sykdomslære på sykepleiernivå), og VEKS kurs (Verdi, Etikk, Kommunikasjon og Samfunn).I februar 2018 har jeg drevet Adagio i 10 år! Og med det har jeg tilegnet meg mye erfaring underveis. Dette vil komme deg til gode.

I disse årene har jeg hatt nært samarbeid med mine kolleger på klinikken 60grader Nord kiropraktikk og fysioterapeuter ved Gjøvik Idrettsmedisinske Team. Når du kommer til meg, vil jeg alltid i samarbeid med deg, vurdere den mest hensiktsmessige behandlingen. Noen ganger kan det være grunnlag for nærmere undersøkelse av din fastlege eller av terapeuter i andre fagfelt.

 

På bakgrunn av dette, er mitt motto:

Massasje av trygge hender fulle av omsorg og fagkunnskap. Velkommen til en velfortjent hvil i hverdagen.

 

Vil du vite mer om min utdannelse og mine kurs? Les mer på siden «Om terapetuen».

Vil du vite mer om bransjeorganisasjonen NLH, kan du lese mer på deres nettside.

 

Faglig kompetanse – din trygghet