Pålegg om merverdiavgift på massasjebehandlinger

Jeg er lei meg for å meddele at fra 1.januar 2021 er vi nå pålagt å kreve inn moms på alle «alternative behandlinger», inkludert massasjeterapi.

Bakgrunn

Bransjen fikk momsfritak i 2009 etter mange års kamp, og endelig ble våre behandlinger anerkjent som helserelatert. Nå er den nye endringen vedtatt i Stortinget, og MVA-fritaket er borte ved et pennestrøk! Vi terapeuter og våre forbund fortsetter selvsagt å kjempe for saken, men for øyeblikket er det ingen vei tilbake.

MVA fritaksordning har bidratt til en seriøs bransje

Det kanskje mange ikke kjenner til, er at uttrykket «alternativ behandling» innebærer alt av behandling som ikke utføres av «autorisert helsepersonell». Under «alternativ behandling» finner vi derfor blant annet både massasjeterapi, og fram til nå også osteopati og naprapati.

Momsfritaket har blitt gitt kun til alternative behandlere som er med i Alternativregisteret i Brønnøysund.  

For å bli registrert der, må man kvalifisere seg til medlemskap i en utøver/bransjeorganisasjon. Organisasjonene krever et minimumsnivå i faget som utøves, i tillegg til krav om Grunnfag Medisin. Det forutsettes også kurs i «VEKS – Verdi, Etikk, Kommunikasjon og Samfunn» hvor det undervises i temaer som f.eks samhandling med pasienter, etiske dilemmaer, taushetsplikt, Loven om alternativ behandling og Markedsføringsloven.

Dette har derfor vært en ordning som har bidratt til økt seriøsitet og profesjonalitet i bransjen, og gitt større pasientsikkerhet. Terapeuter innunder denne ordningen er utdannet, seriøse, profesjonelle, og forholder seg til journalføring, regnskap og taushetsplikt, og er forsikret.  

Opprydning med bomber og granater??

Begrunnelsen for at Finansdepartementet ønsket å fjerne ordningen, var fordi noen politikere mente at Alternativregisteret ikke hadde sin funksjon. Men avgjørelsen er tatt politisk på meget sviktende grunnlag, med personlige meninger og alvorlig mangel på konsekvensutredning.

Forslaget har blitt hastet igjennom med høring midt i fellesferien, med frist 4.august! I tillegg har det blitt kjøpslått/forhandlet i statsbudsjettet, med en særs spesiell avgjørelse om at tobakk, sukker og alkohol skal bli billigere, og helserelatert behandling utenfor den offentlige helsetjenesten skal bli svært mye dyrere. Mon tro hvor god helsepolitikk det er…?   

Hvis dette handler om å «rydde opp i en bransje vi ikke trenger» (et utrolig provoserende utsagn fra en navngitt regjerings-politiker), så må det gjøres på en annen måte. Det ønsker vi velkommen! Men det må målrettes, ikke skyte en spurv med bomber og granater! 

Hvilke konsekvenser kan dette få?

Mange brukere av alternativ behandling kan nå miste tilgang på den helsebehandlingen de behøver, fordi det rett og slett kan bli for dyrt. Alle betaler selv for hele behandlingen. MVA-fritak er et viktig bidrag for at mange skal kunne opprettholde bedre helse og unngå sykemeldinger og stå i kø i helsevesenet.

Mange uttrykker at behandling hos meg og andre i bransjen, hjelper de til å stå i jobben sin. Er ikke det samfunnsøkonomisk helserelatert behandling? Dette handler ikke bare om at vi må øke prisene, men også om anerkjennelse av at vi jobber med helserelaterte behandlinger. Det er synd at politikere ikke anerkjenner at dette bidrar til folkehelsen.

Vi reagerer også på tidspunktet for innføringen av MVA for alternativ behandling. Vi står alle sammen midt i en pågående pandemi. Situasjonen er langt fra stabil ennå, verken for oss utøvere eller mottakere av alternativ behandling.  Året 2021 blir nok fremdeles utfordrende for mange pga korona-situasjonen, med permitteringer og restriksjoner og smitteverntiltak. Nesten 5000 selvstendige næringsdrivende tilhørende Alternativregisteret ble pålagt å stenge i 2 måneder våren 2020. Dette er inntekt vi ikke kommer til å tjene inn igjen.

Priser og moms hos Adagio

Jeg har bygget opp bedriften min sakte og sikkert på fulltid fra 2008, og driver seriøst. Jeg er så heldig og får jobbe med det jeg brenner for hver eneste dag. Men jeg er litt bekymret for hvilke konsekvenser dette vil få for både deg og meg. De fleste kunder teller forståelig nok kronene for hvor ofte de kan gå til behandling. Mange terapeuter har skapt sin egen arbeidsplass og driver ofte marginalt fra før, og nå kan vi bli enda mer sårbare.

Etter en gjennomgang med min regnskapsfører nå på nyåret, har jeg kommet fram til nye priser for 2021. Du kan se de nye prisene i prislisten på nettsiden. Jeg håper du fremdeles har mulighet til å benytte behandlinger som du synes gjør det godt, og håper vi sees i 2021 🙂

Her er noen nyttige lenker til mer informasjon rundt saken om momsfritak. Noen av disse har jeg brukt som grunnlag når jeg har skrevet om saken i denne artikkelen.

Siden i sommer har det blitt jobbet hardt og trutt for å prøve å nå fram til både media og politikere. Media har glimret med sitt fravær og refusert både gode tema-innspill og seriøse debattinnlegg, og har ikke skapt et rom for opplysning eller debatt. Men mange har engasjert seg stort, skrevet høringssvar, mail direkte til politikere, skapt eget rom for saklig diskusjon og digitalt materiale, arrangert både et digitalt opprop med underskriftskampanje, og en demonstrasjon utenfor Stortinget i desember, hvor blant annet Per Olaf Lundteigen (SP) fremmet saken.

  • UNDERSKRIFTSAKSJONEN FORTSETTER FOR Å FÅ FJERNET MVA IGJEN FRA NØDVENDIG HELSEHJELP!

21 898 Underskrifer ble overlevert stortingsrepresentanter 03.11.20 VI FORTSETTER Å SAMLE UNDERSKRIFTER!

Din underskrift ønskes velkommen og er sårt trengt, signer her:

Ikke fjern momsfritaket for alternativ/komplementær behandling! – Opprop.net

  •   Anette Løno er en av de som har engasjert seg stort, og har skrevet et innlegg på nettsiden til «MVA-fri Behandling». Nettsiden er for øvrig er en ressursside som alle kan hente seriøs informasjon og inspirasjon for å fremme kampen mot innføring av MVA.

  • Jeg har skrevet litt om den bransje/utøver organisasjonen jeg er medlem av, NLH, og hva mitt medlemskap betyr for deg.

Hvordan kan mitt medlemskap i NLH være din trygghet? – Adagio massasje og velvære (adagio-massasje.no)

  • En meget bra og opplysende artikkel fra juli 2020 som tar opp utfordringene og paradoksene man møter når man forsøker å fremme posisjonen til alternativ/komplementær behandling

La pasienter fortsatt få slippe moms på alternativ-komplementær behandling. (friskogbevisst.no)

  • En god artikkel fra «Fritt helsevalg» fra 4.des 2018

Merverdiavgift på komplementærbehandling? – Fritt Helsevalg

  • Artikkel i Dagens Næringsliv 22.6.20, som jeg synes tydelig demonstrerer hvilken overlegenhet og kunnskapsløshet noen politikere legger for dagen om alternativ/komplementær behandling

Regjeringen vil fjerne momsfritaket for alternativ behandling | DN

  • Dette er en nyttig side på Facebook hvor du kan følge oppdatert informasjon i kampen for denne viktige saken. Følg linken eller søk opp: «Mvafribehandling»

Mvafribehandling | Facebook